Over ons

Een gezonde geest in een gezond actief lichaam is heel belangrijk. Aangezien de constante wisselwerking tussen beiden, beschouwen we dit als één geheel. De patiënt staat dus als geheel centraal.

Daarom ook de optimale zorg om elke patiënt, zowel jong als oud, zowel sportief of inactief, te helpen door advies te geven, klachten te behandelen,  het eigen lichaam beter te leren kennen, te verlossen van beperkingen en het opbouwen van de belastbaarheid. Door optimaal te leren bewegen,  kunnen we tekortkomingen het hoofd bieden en compensaties vermijden.

Verder gaan we uit van de mogelijkheid van het lichaam om zichzelf te verbeteren en aan te passen aan de omgeving en eventuele structurele tekorten.

Wij staan in om de patiënt de nodige impulsen te geven op fysiek en mentaal gebied om (terug) deel uit te maken van een actief of sportief leven.