Over ons

Je kan een gezond lichaam en een gezonde geest niet loskoppelen van elkaar; meer nog, lichaam en geest worden hier als een eenheid beschouwd.

Vandaar ook de constante zorg van ons beiden om elke patiënt, zowel jong als oud, zowel sportief of sedentair, te helpen om het eigen lichaam beter te leren kennen, de ongemakken of tekortkomingen te verbeteren of te camoufleren.

Verder gaan we uit van de mogelijkheid van het lichaam om zichzelf te verbeteren en aan te passen aan de omgeving of structurele tekorten.

Wij staan in om de patiënt de nodige impulsen te geven op fysiek en mentaal gebied om terug deel te gaan uitmaken van een actief leven.